Chockhöjning av hyror för Borås stad i Simonsland

Lokalhyran för Yrkeshögskolan, Proteko och en rad andra av Borås stads verksamheter på Simonsland får en hyreshöjning på över 20 procent.
Detta enligt ett nytt förslag till hyresavtal med den privata värden.
Borås • Publicerad 23 maj 2023 • Uppdaterad 23 maj 2023
Foto: Johan Valkonen