Cannabis på recept ökar: ”Grundkriteriet är att nyttan överstiger riskerna”

BORÅS Artikeln publicerades
Karl-Mikael Kälkner, docent i onkologi vid enheten för vetenskapligt stöd på Läkemedelsverket.
Foto: Läkemedelsverket
Karl-Mikael Kälkner, docent i onkologi vid enheten för vetenskapligt stöd på Läkemedelsverket.

Allt fler svenskar får cannabis på recept – även om patientantalet ännu är lågt.

Utöver det enda godkända cannabisläkemedlet i Sverige kan Läkemedelsverket bevilja licens för fyra andra produkter.

– Grundkriteriet är som alltid att nyttan med läkemedlet ska överstiga riskerna, säger Karl Mikael Kälkner vid myndigheten.

2012 godkändes det första läkemedlet innehållandes cannabis i Sverige – Sativex. Munsprayen kan ordineras av läkare till patienter med MS (multipel skleros), för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet.

Under första året behandlades 97 svenskar med Sativex. Ifjol var siffran uppe i nära 400 förskrivningar av läkemedlet.

Men patienter har också möjligheten att blir ordinerade andra läkemedel med cannabisextrakt trots att de inte är godkända i Sverige. För det krävs att en läkare skriver en ansökan till Läkemedelsverket, där hen motiverar varför patienten skulle få nytta av det specifika läkemedlet. I Billy Perssons fall rör det sig om Bediol – torkade växtdelar av cannabis.

Möjligheten att ansöka om licens för icke-godkända läkemedel finns till för de patienter som redan har provat alla godkända läkemedel, utan att de hjälpt. Det förklarar docenten i onkologi Karl-Mikael Kälkner vid enheten för vetenskapligt stöd på Läkemedelsverket.

– När det gäller cannabisbaserade läkemedel kan det exempelvis handla om smärtlindring för patienten. Sedan är det upp till oss att bedöma om det finns rimliga skäl att tro att den enskilda individen har nytta av medicinen, i förhållande till riskerna med den, säger han.

Första gången Läkemedelsverket beviljade en ansökan om licens för ett av de i Sverige fyra icke-godkända cannabisbaserade läkemedlen var 2017. Ytterligare 14 ansökningar beviljades samma år.

Ifjol tog myndigheten emot 86 ansökningar om licensförskrivning av cannabisbaserade läkemedel. 27 av dem beviljades, visar siffror som Läkemedelsvärlden begärt ut.

– Visst rör det sig om en ökning. Men, vi får totalt in cirka 50 000 licensansökningar om året. Sett i skenet av den siffran är ansökningarna om cannabisläkemedel fortfarande väldigt få, säger Karl-Mikael Kälkner.

Uppfattningen om växtens positiva och negativa effekter spretar. Vissa forskningsrapporter pekar bland annat mot att cannabis påverkar utvecklingen av en ung persons hjärna negativt. Samtidigt har örten använts i medicinskt syfte i tusentals år, och förskrivs i dag som just medicin mot diverse åkommor i ett flertal länder världen över.

Varför fler svenskar efterfrågar cannabis som medicin är en fråga som Läkemedelsverket inte aktivt har sökt svar på.

– Den är en möjlighet som finns, och det är den svenska läkarkåren som avgör hur många ansökningar som kommer in. Och vi kan åtminstone konstatera att de blir fler och fler, säger Karl-Mikael Kälkner vid Läkemedelsverket.

Fakta

Cannabis på recept

I Sverige finns ett godkänt läkemedel som innehåller cannabisextrakt – Sativex. Produkten är en munspray som innehåller extrakt från de båda cannabinoiderna THC och CBD. THC är det huvudsakliga aktiva ämnet som står för merparten av rusets ”uppåtkänsla”.

Läkare kan skriva ut medicinen till patienter med MS (multipel skleros), för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet.

Sativex blev lagligt i Sverige 2012. Sedan dess har antalet patienter mer än fyrdubblats – från 97 stycken första året till 395 stycken 2018.

Det finns även andra läkemedel med cannabis som inte är godkända i Sverige, men som går att få på licens efter godkännande av Läkemedelsverket. De är Marinol, Bediol, CBD-olja och Epidiolex. Första gången en licens godkändes var 2017.

Hittills i år (fram till 1 augusti) har Läkemedelsverket beviljat 79 licenser för de fyra nämnda läkemedlen. Ifjol var siffran för hela året 27 stycken.

Källa: Läkemedelsverket, Vårdfokus.

Visa mer...

Fakta

Cannabis

Cannabis är samlingsnamnet för marijuana och hasch – växtdelar av hampasorterna Cannabis sativa och Cannabis indica.

Drogen har använts i medicinskt syfte och som berusningsmedel i tusentals år. Några av effekterna innebär avslappning, trötthet eller mild eufori. Mindre önskvärda effekter är bland annat muntorrhet, försämrat korttidsminne eller ångest.

Cannabis i Sverige

Bruk av cannabis kriminaliserades 1988 i Sverige. I dag är cannabis den vanligaste narkotikasorten i landet. 2,5 procent av den vuxna befolkningen uppgav år 2015 att de använt cannabis under de senaste tolv månaderna.

Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige en lägre andel cannabisanvändare än de flesta andra länder.

Källa: U.S National library of medicine, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Visa mer...
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.