Brandmän i Borås: "Vi riskerar vår hälsa"

Borås Artikeln publicerades
Foto:Jan Pettersson

Räddningstjänsten i Borås har tröttnat på det ökade antalet bilbränder i staden. De medför risker för såväl brandmännen som miljön.

– Lägg av med alla de anlagda bränderna, säger Leif Floberg.

När en bil brinner släpps det inte bara ut farliga ämnen som brandmännen måste skydda sig mot. Det kan även medföra att branden sprider sig till en anslutande byggnad. Dagens bilar är utrustade med bland annat airbags med tryckbehållare och det finns även gasbilar som kan explodera och skada brandmännen när de utför släckningsarbete.

Dessutom så kan offer vid andra olyckor bli drabbade då resurserna läggs på bilbränder.

– Vi kan åka på "fel larm". En bilbrand kan kännas onödig och då har vi våra resurser på fel ställe, säger Leif Floberg, styrkeledare vid räddningstjänsten.

Detta kan medföra att räddningsarbetet vid den andra olyckan kan försenas och detta har hänt vid flertalet tillfällen berättar Floberg. Han berättar även att räddningstjänsten har tröttnat på det ökade antalet "onödiga" bilbränder.

– Vi riskerar vår hälsa. Brandmännen utsätter sig för risker och miljön utsätts för risker. Lägg av med alla de anlagda bilbränderna, det önskar vi på räddningstjänsten, säger Leif Floberg.