Boråsåldring slipper gammal skuld för brandsläckare

Borås Artikeln publicerades
Foto:JANERIK HENRIKSSON / TT

Inkassobolaget som påstod att en Boråskvinna i 90-årsåldern hade en tio år gammal skuld för en brandsläckare backar nu från kravet och skyller på att det var ett misstag.

Tryckfelsnisse var framme och ärendet makuleras omgående.

Så skriver företaget i mejl till Gerd Holtemark, som är god man för den åldriga kvinnan.

– Det så klart en lättnad och jag tror det var en chansning från deras sida. Går det så går det, säger Gerd.

BT berättade för ett par veckor sedan om den gamla kvinnan som för tio år sedan fick besök av en säljare som sålde brandsläckare med mångåriga serviceavtal.

Bolaget som erbjöd tjänsten har sedan länge gått i konkurs. Men mannen som sålde brandsläckaravtal köpte loss fakturor från det kraschade företaget och försöker nu få betalt för dem via inkassobolaget Economy Solutions Sweden AB som han driver.

Gamla skulder verkar få evigt liv. Kvinnan fick ett krav som från början var drygt 4 000 kronor, men med räntor växte till drygt 14 500 kronor.

Normalt preskriberas konsumentskulder till näringsidkare efter tre år. Men om företaget skickar påminnelse inom den tiden börjar preskriptionstiden löpa på nytt.

Så kan det fortsätta, tre år i taget.

Men Gerd Holtemark avvisade skriftligt kravet, eftersom hon hävdade att det inte fanns något underlag eller avtal med kvinnan i 90-årsåldern.

Och i ett liknande ärende kräver Konsument Borås bevis för att en gammal skuld för brandsläckaravtal inte preskriberats.

– Det räcker inte att företaget påstår att man skickat ett brev, anser konsumentrådgivaren Anna Laidla.

Det krävs rek, mottagningsbevis eller något annat bevis.

– Jag har svårt att tro att företaget kan styrka att man vidtagit preskriptionsbrytande åtgärder, säger Anna Laidla.

Beskedet till Gerd Holtemark blev alltså att ärendet makulerades direkt.

Men när Anna Laidla agerade i det nästan identiska fallet fick hon mejl där inkassoföretaget beskyllde Konsument Borås för att "slentrianmässigt bestrida ärenden".

Economy Solutions Sweden skrev att man skulle sända handlingar "så snart vi grävt fram de ärenden saken gäller".

Både Anna Laidla och Gerd Holtemark reagerar mot vissa formuleringar i kravbreven, om kronofogdemyndighet och utmätning.

– Ingen vill väl ha en prick på sig så det kan uppfattas som hotfullt och skrämmande, speciellt för äldre, anser Gerd Holtemark.

Hon tror att personer kan vara beredda att betala för att slippa oroa sig, oavsett om kravvet är berättigat eller inte.

– Jag går inte in på enskilda ärenden, säger Tobias Ekstrand, som är vd för Economy Solutions Sweden och tidigare sålde brandsläckaravtal via ett kraschat bolag.

Kan inte era kravbrev uppfattas som hotfulla?

– Det är rena standardskrivningar från programvaran och inte särskilt hotfullt på något vis. Det är inget som jag eller bolaget har diktat ihop.

Kan du bevisa att företaget agerat så att gamla skulder lever kvar och inte är preskriberade?

– Det får vi se, det får kanske domstolar avgöra. Det är inget du behöver ge dig in på och argumentera om, svarar Tobias Ekstrand.

Fakta

Viktigt att bestrida krav skriftligt

Den som krävs för en gammal skuld och anser det oriktigt måste bestrida skriftligt, även om man anser att kravet saknar grund.

"Vi avvisar ert krav på betalning av ovanstående då underlag saknas och det inte finns något avtal…"

Så här skrev Gerd Holtemark till inkassobolaget när hon hjälpte kvinnan i 90-årsåldern.

Visa mer...