Bildextra: Så kan nya djurparken se ut

Borås Artikeln publicerades
Foto:Borås Djurpark

Elefanterna i Borås djurpark är trångbodda.

Unikt nog är två elefanter nu dräktiga.

Därför behöver de en snabb utbyggnad.

Elefanten Yoga skyndar på den tilltänkta utbyggnaden av elefanthuset. Detta eftersom Yoga har gjort både Dudu och hennes dotter Panzi dräktiga.

– Det här är helt unikt, säger styrelseordförande Andreas Ekström (S).

Men, lägger Ekström till, det är inte frågan om inavel eftersom Panzi har en annan pappa.

Så nu behöver den växande familjen, som i dag är fem elefanter, utrymme inför de planerade födslarna om cirka ett år.

Borås Djurpark AB skriver därför till kommunfullmäktige för att få godkänt att göra tillbyggnaden av elefanthuset.

– Vi behöver tidigarelägga investeringen eftersom läget är som det är. Vi vill ha ett så snabbt besked som möjligt, säger Ekström. Men det är ägaren Borås stad, ytterst kommunfullmäktige, som måste fatta ett beslut.

Redan i dag är elefanterna trångbodda och med ytterligare två kalvar blir situationen för både djur och skötare oacceptabla, enligt en skrivelse från Borås Djurpark AB:s presidium. Det handlar både om djurens välfärd och om säkerheten i arbetsmiljön för personalen.

Utbyggnaden planeras att ge elefanterna ytterligare 900 kvadratmeter. Detta är särskilt viktigt vintertid, då det är för kallt för elefanterna att vara ute längre stunder. 25 miljoner beräknas den nya anläggningen kosta.

Förhoppningen är att bättre möjligheter för åskådare att se elefanterna också kan leda till fler besökare. Djurparken vill bygga in den rastgård som nu finns vid dagens elefanthus. Här vill man också ha en läktare i två plan.

– Våra kalkyler visar att om det ska bära sig behöver vi 9 000-10 000 extra besökare per år. Men givetvis tror och hoppas vi på fler, säger Andreas Ekström.

– Två kalvar kan nog vara väldigt, väldigt intressant. Och anläggningen ska vara tillgänglig året runt.

Skisserna visar en tänkt gestaltning av den nya utbyggnaden för den växande elefantfamiljen.