Bah Kuhnke besökte BT: "Beta Borås är ett spännande experiment”

Borås Artikeln publicerades

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tycker att Beta Borås på Borås Tidning är ett spännande och viktigt forskningsprojektet.

Fyra unga reportrar arbetar som en självständig experimentell redaktion inom Borås Tidning, Beta Borås, med syfte att pröva nya metoder för att locka 25-35-åringar ta del av lokal samhällsjournalistik.

Under måndagen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) forskningsprojektet.

– Beta-redaktionen är ett spännande pågående experiment för att nå en oerhört viktig målgrupp som vi annars riskerar att tappa, säger ministern.

Reportrarna berättade bland annat att de har valt en folkbildande inriktning, eftersom många i målgruppen inte vet hur lokalpolitiken fungerar. Receptet har fungerat. En av redaktionens mest lästa artiklar är en text om vad kommunchefen gör.

”Det var inspirerande att ser hur de använder allt ifrån rörlig bild, Facebook, Instagram och humorn som verktyg för att engagera människor”

Andra lyckade exempel är experimenterande presentation av tunga ämnen som översiktsplaner och hur medborgare kan påverka kommunen till beslut i önskad riktning. I det senare fallet inleds reportaget med att reportern kör runt i centrala Borås i förtvivlad jakt efter ledig parkeringsplats.

– Det var inspirerande att ser hur de använder allt ifrån rörlig bild, Facebook, Instagram och humorn som verktyg för att engagera människor i det de kan påverka och påverkas av lokalt i Borås, säger Alice Bah Kuhnke.

Krävs det speciell typ av journalistik för att nå unga?

– Jag tror att kärnan i journalistiken, att söka sanningen och granska makthavare, är densamma men jag tror att vägarna för att nå den yngre målgruppen behöver utvecklas kraftigt. Därför behöver vi redaktioner som i likhet med Beta prövar nya vägar.

Beta Borås är ett samarbete mellan Borås Tidning, Lindholmen Science Park, Södertörns högskola och Rise Interactive.

Materialet som har producerats sedan start för ett halvår sedan publiceras på Beta Borås. Kvalitativa utvärderingar görs också av tre olika fokusgrupper.

Projektet pågår till 30 september. Slutrapporten ska presenteras i december.

Foto: Foto: Jan Pettersson
Sveriges Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker Borås Tidning.