"Toppen av ett isberg” - misstänkt tjänstefel hos socialtjänsten

Rättegången mot en handläggare och en enhetschef på socialförvaltningen i Bollebygd skulle belysa om deras agerande mot en klient var tjänstefel eller inte och vilka konsekvenser det fick för klienten.
Bollebygd • Publicerad fredag 09:27 • Uppdaterad fredag 11:35
Foto: Johan Valkonen