Bättre rutiner efter felaktigt lyft

Bollebygd • Publicerad 8 mars 2015

Bollebygds omsorgsförvaltning har gjort vad som krävs efter att en boende på Bollegårdens äldreboende lyftes på ett felaktigt sätt. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att ha utrett en anmälan som kommunen själv gjort. En boende som enligt instruktionerna skulle förflyttas med glidbräda flyttades i stället med en annan boendes uppresningslyft, vilket var olämpligt med den typ av benskada som personen hade. Personalens förklaring till varför rutinen frångicks var att den boende var trött och inte orkade medverka vid en förflyttning med glidbräda. Efter händelsen har sjukgymnast och avdelningschef haft genomgångar med personalen om lämpliga alternativa förflyttningshjälpmedel och IVO anser att tillräckligt har gjorts för att förhindra en upprepning.