Åldersuppskrivna i fokus

Bollebygd Artikeln publicerades
Foto: Maja Suslin / TT
Foto:MAJA SUSLIN / TT
Foto: Maja Suslin / TT

Ska Bollebygds kommun fortsätta ta ansvar för åldersuppskrivna asylsökande ungdomar tills asylprocessen är avslutad eller inte? I dag röstar kommunfullmäktige i frågan.

Under hösten och vintern 2016 har Migrationsverket beslutat att skriva upp åldern för asylsökande under 18 år under själva asylprocessen eller i samband med beslutet om uppehållstillstånd.

Besluten har varit omdiskuterade ur rättssäkerhetssynpunkt och flera kommuner har valt att fortsätta ansvara för ungdomarna trots att ersättningen uteblir.

I Bollebygds kommunstyrelse ställde sig en majoritet bakom att låta åldersuppskrivna barn och ungdomar vara kvar under kommunens försorg till beslut i asylprocessen vunnit laga kraft, med fortsatt rätt till boende och god man.

Sassi Wemmer (MP), Patrik Carlsson (-), Emma Isfeldt (S), Ulf Rapp (S) och Peter Rosholm (S) ställde sig bakom bildnings- och omsorgsnämndens förslag att behålla ansvaret för ungdomarna. Ersättarna Tomas Ridell (V) och Hannu Sutinen (L) begärde protokollsanteckningar. Tomas Ridell stödjer nämndens förslag medan Hannu Sutinen stödjer återremissförslaget.

”Att rycka upp dessa människor från skola och social trygghet är ett ekonomiskt och socialt misshushållande och misslyckande ur ett mänskligt perspektiv.”, motiverade S, V och MP sitt ställningstagande.

Daniel Persson (SD) röstade för avslag.

Christer Johansson (M) föreslog i stället en återremiss och fick stöd av Eva Svantesson (M) och Yvonne Andrén (C). Alla tre reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för återremiss. Motiveringen var att det behövs ytterligare utredning av förslaget.

Kostnaden för att ta hand om de ungdomar det handlar om är en av de frågor som kommer att prägla debatten i kommunfullmäktige. Bildnings- och omsorgsnämnden har i dag inom sitt ansvarsområde 15 ensamkommande barn som skulle kunna bli uppskrivna i ålder. Staten betalar ersättning för kommunens kostnader under asylprocessen fram till dess den unge fyller 18 år.

En beräkning visar att om samtliga ungdomar skulle bli åldersuppskrivna, överklaga beslutet och bli kvar i Bollebygd året ut skulle det innebära en kostnad på 10,4 miljoner kronor beräknat på helår. Bollebygd skulle fortfarande ha ett positivt resultat, men inte klara målet på fyra procent av skatteintäkter och utjämning. Men fyra månader av året har redan gått så tio miljoner kronor är en rejäl gardering.

I årsredovisningen för 2016 fastslås att främsta orsaken till Bollebygds goda resultat var stora intäkter från Migrationsverket. Flyktingverksamheten hade ett överskott mot budget med 8,7 miljoner kronor.