Beta Borås Politik

Illustration över Socialdemokraternas vision för Borås.
Foto:

Illustration av Moderaternas vision för Borås.
Foto:

Illustration över Sverigedemokraternas vision för Borås.
Foto:

Illustration över Centerpartiets vision för Borås.
Foto:

Diagram över hur mandaten skulle fördelas i Borås kommunfullmäktige, om man gjorde indelningen efter hur många följare respektive parti har på sin lokala Facebooksida. Blå stapel visar just det, grön stapel visar hur mandatfördelningen sett ut i verkligheten under den senaste mandatperioden.
Foto:

Svante Stomberg är inne på sitt åttonde år som kommunchef i Borås stad. Från sitt fönster i det ganska enkla kontoret ser han bland annat konstnärens INTI:s verk ”Hand Labor” som ingår i No limit.
Foto:

Andra avdelningar

Ämnen

Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.