Beta Borås Jobb

Sofia Persson, Kafaya El-Faraj och Anne Liljestrand är undersköterskor på äldreboendet Distansgatan 7. De tror det nya förslaget är bra för integrationen, men inte att det lockar fler till yrket.
Foto:

Andra avdelningar

Ämnen

Beta Borås är en testredaktion i ett forskningsprojekt med syfte att skapa nya sätt att göra lokal samhällsjournalistik riktat till målgruppen 25-35 år. Projektet pågår till 30 september 2018 och är ett samarbete mellan Borås Tidning, Södertörns högskola, Rise Interactive och Lindholmen Science Park.