Annons
Innehåll från REPIPE BORÅS

Trasiga avloppsrör i brf Trandared: ”För oss var relining det enda alternativet”

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar bävar ofta inför stambyte. Dyrt, krångligt och tidskrävande, är gängse bild. Men med relining sparas både tid och pengar. Tekniken är välbeprövad, hållbar och är nästintill störningsfri.
Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se.

När bostadsrättsföreningen Trandared med 39 lägenheter skulle renoveras var utmaningarna många och stora. Senaste stambytet gjordes 1978 och hur rören mådde under marken var det ingen som visste. Men det fanns varningstecken. I många år hade man haft problem med dålig lukt i ena trapphuset.

– 2020 var vi i ett läge där vi behövde byta tak och renovera avlopp. Vi började med taken och tog sedan itu med avloppen, säger Kirsten Larsson, styrelseordförande för HSB-föreningen Trandared.

– Vi hade läst på ordentligt och kommit fram till att relining var enda alternativet för oss. Ett vanligt byte hade varit alldeles för stökigt. Då hade man behövt gräva upp under husen.

”Bara tre meter ner i det trasiga avloppet mötte vi en råtta”

Föreningen begärde in offert från tre olika företag. Repipe gav den bästa presentationen och hade bästa priset.

När arbetet påbörjades hösten 2022 visade det sig att rören under husen var i mycket sämre skick än någon kunde ana.

– Det var oerhört risigt. Det fanns på en del ställen knappt några rör kvar. Avloppsvattnet läckte rakt ut i marken under huset. Egentligen är det märkligt att ingen märkt hur illa det var. Detta trots att vi haft flera företag på plats som försökt lösa den dåliga lukten, säger Kirsten Larsson.

– Repipe var otroligt duktiga med att informera styrelsen under hela arbetets gång. Det kändes tryggt.

Sveriges största reliningföretag, Repipe, finns numera även i Borås.
Sveriges största reliningföretag, Repipe, finns numera även i Borås.

Renoveringen blev både besvärligare och krångligare än beräknat men idag är lukten borta och föreningen har nya friska avlopp som kommer att hålla i många decennier framåt.

– Jag skulle verkligen rekommendera att inte vänta. Se till att följa underhållsplanen och inte missa något, säger Kirsten Larsson.

Paul Harju Seppänen är platschef hos Repipe i Borås. Han har lång erfarenhet av relining – en smart och effektiv teknik som innebär att man installerar ett nytt rör inuti det gamla utslitna avloppsröret. Han bekräftar Kirsten Larssons bild.

– Bara tre meter ner i det trasiga avloppet mötte vi en råtta när jag var där första gången och undersökte rören med hjälp av en kamera, säger han.

Repipe, som öppnade i Borås i våras, är Sveriges största reliningföretag. Regionkontor finns i Göteborg och man har verksamhet på flera orter i Sverige.

Trots att metoden är välbeprövad, och har använts i mer än 20 år i Sverige, är det fortfarande många fastighetsägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar som inte känner till de stora vinsterna.

– Det är billigare, smidigare och mer hållbart än traditionella stambyten som ofta är komplicerade och tidskrävande ingrepp och ett stort störningsmoment för hyresgäster och boende, säger Paul Harju Seppänen.

– Även miljövinsterna är stora. Man slipper hantera byggavfall och transporter till och från fastigheten.

Varje projekt är unikt och förbereds noggrant innan arbetet sätter i gång. Repipe gör allt för att de boende ska störas så lite som möjligt.

– Många märker inte ens att vi är i fastigheten och rotar. Det hela kan vara över på några dagar, säger Paul Harju Seppänen.

”Ett varningstecken är när det ofta blir stopp eller luktar illa”

När avloppsystem inte mår bra och läcker då kan skadorna bli både stora och dyrbara. Så det lönar sig verkligen att renovera av avlopp med relining. På några år får man tillbaka sin investering, menar Hakim Nadjafi, försäljningsansvarig.

– När det kommer fukt inomhus i tak eller väggar märks det i bästa fall rätt snabbt men läckor under mark och i bottenplattor är mycket svårare att upptäcka. Trasiga avlopp är som en tickande bomb. Ett varningstecken är när det ofta blir stopp eller luktar illa som det gjorde i Trandared, säger han.

Repipe renoverar även ventilationssystem med liknande teknik, där kanalerna tätas invändigt. Det ger snabbt minskade driftskostnader och bättre inomhusklimat.

– Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader för fastighetsägare. Enligt Energimyndigheten läcker 80 procent av Sveriges ventilationskanaler. Det ger upphov till stora värmeförluster och slösad fläkteffekt.

Kanaltätning av ventilation – så går det till

• Befintliga kanaler rensas och och en ny kanal installeras i befintlig.

• Materialet är flexibelt och klarar både böjar och övergångar mellan olika diametrar.

• Metoden kan användas i alla typer av ventilationskanaler.

• Man slipper rivning och eventuell sanering av ventilationssystem med eternitkanaler.

Här saknas innehåll

Varningssignaler om att avlopp inte mår bra

• Dålig lukt i fastigheten. Avlopp ska inte lukta.

• Ofta stopp är ett tecken på att rören är trasiga.

• Råttor eller spår efter råttor.

• Fukt i väggar och golv i fastigheten.

Relining av avlopp – så går det till

• Vid relining i bottenplatta kopplas normalt avloppen om med så kallad bypass. Detta gör att hyresgästerna kan använda avloppen som vanligt.

• Med hjälp av en kamera undersöks hur avloppssystemet mår.

• Rören rensas och ett nytt rör installeras på insidan av det gamla.

• Man behöver inte riva bort rör eller bryta upp golv eller väggar.

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se