Sjuhärads Affärer

Så ska modeindustrin bli hållbar

Borås Artikeln publicerades
Sigrid Barnekow, kommunikationsansvarig för Mistra future fashion, konstaterar att det stora forskningsprojektet kring hållbarhet för modeindustrin nu går in i en intensiv fas.
Foto:kickifotograf.se
Sigrid Barnekow, kommunikationsansvarig för Mistra future fashion, konstaterar att det stora forskningsprojektet kring hållbarhet för modeindustrin nu går in i en intensiv fas.

Från ax till limpa eller snarare från bomullsodling till återvinning. Nu har det stora forskningsprojektet Mistra future fashion gått in i en ny fas. Tanken är att det SP-ledda projektet ska vara med och skapa morgondagens hållbara modeindustri.

Med en budget på 80 miljoner kronor statliga pengar från stiftelsen Mistra och där näringslivet också engagerar sig är Mistra future fashion det mest övergripande forskningsinitiativet när det gäller att ställa om modeindustrin i hållbar riktning. Forskningsprogrammet har hållit på i fyra år hittills och kommer efter en avstämning nu att fortsätta i fyra år till.

– När vi nu gått in i den andra fasen av programmet fokuserar vi på fyra övergripande områden: designmetodik, leverantörsled, konsumtion och återvinningsprocesser, säger Sigrid Barnekow, SP, kommunikationsansvarig för Mistra future fashion.

Designmetodik handlar om att ha med ett hållbarhets- och miljöperspektiv redan vid ritbordet, i leverantörsledet tittar man på hållbara processer och fibrer, till exempel vatten- och kemikalieförbrukning i textilprocesserna. När det gäller konsumtionsledet försöker man studera hur man till exempel kan påverka beteenden medan man i det sista ledet, återvinningen, helt enkelt vill skapa en kretsloppscirkel istället för den brutna linje som blir fallet när man slänger plagg.

– Det svåraste ledet att komma tillrätta med är återvinningen. Det handlar om effektiv insamling och sortering av kläder, men också hur man rent tekniskt återvinner fibrer från plagg. Det är viktigt att hitta sätt som fungerar för industrin innan man gör det storskaligt, säger Sigrid Barnekow.

Hon konstaterar att det gäller att göra plagg hållbara oavsett tiden de kommer att användas.

– En forskning som startat i fas två av programmet rör just vilka hållbara material som passar bäst för å ena sidan ”ultra fast fashion” och å andra ”long lasting fashion”.

– När forskningsprogrammet startades var cirkulär ekonomi som begrepp inte lika uttalat, men det är nu något vi utgår ifrån. Vi tittar bland annat på nya sätt att tänka kring affärsmodeller och hur man kan tjäna pengar flera gånger på samma vara eller plagg.

Bland parter i projektet märks till exempel H&M, Lindex, Kappahl, Chalmers, Sverea IVF, Handelshögskolan i Stockholm, Copenhagen business school och University of the arts London.

– När programmet är färdigt 2019 tror vi att vi kommit en bit på väg men alla frågor är då inte lösta, vi har ambitionen att vara ett resurscentrum för industrin i framtiden också.