Valet 2010

Egen majoritet för alliansen

Valet 2010 Artikeln publicerades

De borgerliga partierna skulle få egen majoritet om det vore val till riksdagen i dag, enligt den senaste undersökningen från United Minds.

Så starkt väljarstöd för alliansen har inte uppmätts tidigare i någon undersökning räknat från starten 2009.

Sverigedemokraterna hamnar över fyraprocentsspärren även om partiet backar med drygt en procentenhet jämfört med föregående mätning. Andelen osäkra väljare ökar något, skriver Aftonbladet.