Vägarbete på Bogesundsgatan

UlricehamnFrån och med nästa vecka kommer det vara begränsad framkomlighet på Bogesundsgatan. Mellan vecka 39 och 46 kommer bara en körbana vara öppen och trafiken kan komma att regleras med trafikljus. Cyklister och gångtrafikanter kan passera som vanligt på gång- och cykelvägen.Arbetet består i att man ska höja övergångsställena vid kyrkan, stadshuset och Lilla torget för att öka trafiksäkerheten för gående. Arbetet utförs av Ulricehamns energi AB. Artikeln publicerades
Foto: Pernilla Rudenwall

Begränsad framkomlighet när övergångsställen ska höjas.