Så vill Ulricehamns partier förbättra näringslivsklimatet

Ulricehamn Artikeln publicerades
Mats Alfredsson (KD), Roland Eriksson (L), Arne Fransson (MP), Ing-Britt Jonsson (V), Mattias Josefsson (S), Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU), Kristian Silvbers (SD) och Wiktor Öberg (M) deltog i utfrågningen.
Foto: Anne Engström
Mats Alfredsson (KD), Roland Eriksson (L), Arne Fransson (MP), Ing-Britt Jonsson (V), Mattias Josefsson (S), Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU), Kristian Silvbers (SD) och Wiktor Öberg (M) deltog i utfrågningen.

Partierna i Ulricehamns kommunfullmäktige är överens om att det krävs åtgärder för att lyfta Ulricehamns anseende bland företagare, men tonvikten ligger lite olika.

På fredagsmorgonen ordnade Företagarna i Ulricehamn en frukost med valspecial då Jessica Barck frågade ut nio politiker om näringslivspolitik. Mats Alfredsson (KD), Roland Eriksson (L), Arne Fransson (MP), Ing-Britt Jonsson (V), Mattias Josefsson (S), Roland Karlsson (C), Mikael Levander (NU), Kristian Silvbers (SD) och Wiktor Öberg (M) fick berätta vad deras partier vill göra för att Ulricehamn ska klättra från den nivå runt plats 100 i landet där kommunen brukar hamna i rankningen av företagsklimat.

Mattias Josefsson tog upp kompetensförsörjning och bland annat det arbete med industri-SFI som pågår. Mats Alfredsson vill få fart på bredbandsutbyggnaden på landsbygden där den verkligen behövs. Kristian Silvbers (från SD:s regionkontor) vill ha undantag från LAS för småföretag och sänkt arbetsgivaravgift för de första tre anställda, vilket mer är en riksfråga än lokalpolitik.

Kommunikationen mellan företag och kommun är viktig för förtroendet.

– Jag var med och initierade näringslivsbolaget Nuab, säger Roland Karlsson. Det ger en dörr in för företagen och företag som arbetar i flera kommuner säger att det är smidigt i Ulricehamn.

Roland Karlsson och Mattias Josefsson besöker ofta företag tillsammans med övriga i kommunledningen.

Roland Eriksson vill se mer kundfokus när det gäller ansökningar om bygglov för att bygga till, bygga om och omvandla lokaler. Mikael Levander (NU) säger att kommunen måste bedriva myndighetsutövning men kan vara mer lyhörd och arbeta för att korta ansökningstiderna. Arne Fransson vill ha snabbare beslutsvägar.

Upphandling är en ständig källa till missnöje.

– Det är viktigt att använda de leverantörer som finns i kommunen, säger Ing-Britt Jonsson.

Wiktor Öberg säger att man ska se till att det kommunala Ulricehamns Energi AB konkurrerar på lika villkor med företagen. Han vill även att kommunen ska bli bättre på att upphandla livsmedel lokalt.

– Små leverantörer av bara en produkt kanske kan leverera till en varucentral för hela kommunen så att transporterna minskar, säger han.

Roland Karlsson, Mikael Levander och Mattias Josefsson talade alla om att dela upp upphandlingar i mindre delar så att även mindre lokala företag kan konkurrera.

Publikens frågor handlade om bättre annonsering av upphandlingar och det dåliga skicket på vägarna. De flesta vägarna är Trafikverkets, men kommunen kan bli bättre på att ligga på om att något ska hända.

Politikerna fick avsluta med en samarbetsövning som gav resultatet #4av5jobb, vilket är Företagarnas hashtag om småföretag.
Foto: Anne Engström
Politikerna fick avsluta med en samarbetsövning som gav resultatet #4av5jobb, vilket är Företagarnas hashtag om småföretag.