Matvagn i Ulricehamn får kritik

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto: Lina Watanen/Kalmar Läns Tidning

En ambulerande försäljning av mat i Ulricehamn uppfyllde inte alla krav när kommunens livsmedelsinspektör kontrollerade den förra fredagen.

Kontrollbesöket gjordes fredagen den 3 augusti och inspektören konstaterade då bland annat att innehavaren saknade registreringsbevis för verksamheten samt att det fanns en del avvikelser från de krav som livsmedelslagstiftningen ställer.

Verksamheten hade ingen instickstermometer, vilket innebar att kontrollen av varmhållningen av mat blev osäker. Visserligen kunde inspektören konstatera att all mat höll runt 90 grader Celsius, vilket med god marginal är över de 60 grader som krävs men innehavaren kunde inte säkerställa det.

Temperaturen i frysskåpet låg mellan två plusgrader och fem minusgrader. Ägaren förklarade den för höga temperaturen med att de hade ”sprungit mycket i skåpet” precis innan mätningen gjordes. Vid en ny mätning två timmar senare hade temperaturen bara sjunkit cirka en grad och miljöenheten bedömer att aggregatet inte rent tekniskt klarar att hålla livsmedel frysta.

Ytterligare en avvikelse handlar om att personalen hade klocka och ringar på sig då maten hanterades, men i övrigt var hygienen god.