Köper mark för nio miljoner

Ulricehamn ,
På Rönnåser ligger i dag bland annat Lager 157s lokaler. Nu vill kommunen utöka området och köpa mer mark i anslutning.
Foto:

Kommunen vill köpa ytterligare mark vid Rönnåsen, industriområdet i utkanten av Ulricehamn mot Jönköpingshållet.

Artikeln publicerades 12 september 2017.

På kommunstyrelsens senaste möte beslutade man att köpa in 45 hektar för nio miljoner och ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.

Huruvida det ska användas som industrimark eller som område för sällanköpshandel är ännu inte klart.

– Vi vill helst inte blanda sällanköp med industriföretag. I översiktsplanen ligger det som utbyggnad av industriområdet men vi har också skickat med att vi måste ta fram ett område för sällanköpshandel, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande.