Kommunen påbörjar översyn av enskilda avlopp

Ulricehamn/Tranemo Artikeln publicerades
Foto: Heiko Junge/TT

Med start nästa år ska fem tusen avlopp kontrolleras och åtgärdas.

Miljöenheten ska kontrollera enskilda avlopp i både Ulricehamn och Tranemo kommun. Syftet med kontrollerna är att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav och att fler bristfälliga avlopp åtgärdas.

Av drygt 5 000 enskilda avlopp i de båda kommunerna ska 400 avlopp kontrolleras per år. Miljöenheten kontrollerar avloppen områdesvis och kontrollen omfattar de fastigheter med avlopp som enligt kommunens register är 15 år eller äldre vid tillfället för kontroll. Har man ett bristfälligt avlopp ska det vara åtgärdat inom fem år.