Kommunen inte skyldig att ordna bostad

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto: Louise Olsson

Ulricehamns kommun får rätt i förvaltningsrätten mot en ulricehamnare. Mannen har inte sådana behov att det motiverar att kommunen ska skaffa fram en bostad.

Mannen har svårt att hitta en bostad på egen hand och hade sökt bistånd i form av ett socialt hyreskontrakt, det vill säga att Ulricehamns kommun skulle hyra en lägenhet åt honom. Han uppger att han har pengar och arbetar och det enda han behöver hjälp med är att hitta en bostad. Han sover i sin bil sedan mer än en månad tillbaka.

Kommunen avslog ansökan med motiveringen att han inte kan visa att han aktivt har sökt bostad och hans behov kan tillgodoses genom att han sover i bilen. Rätten håller med kommunen och motiverar det med att det inte finns någon allmän skyldighet för socialnämnden att förse biståndsbehövande med bostad och mannen har inte bott speciellt länge i sin bil.