Inför kyrkovalet

Ulricehamn Artikeln publicerades
Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Fem nomineringsgrupper ställer upp i valet till Kyrkofullmäktige i Ulricehamns pastorat. BT har koll på vilka de är och vad som är viktigast för dem inför valet.

På söndag är det dags för de som är medlemmar i Svenska Kyrkan att rösta till kyrkofullmäktige. I kyrkovalet röstar man på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid och man röstar inom sitt pastorat.

I Ulricehamns pastorat ställer fem nomineringsgrupper upp i valet. BT har frågat de översta namnen på nomineringslistan vilka de viktigaste frågorna är.

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna

Vad är viktigast för er i kyrkovalet?

Vi är för en öppen folkkyrka som inkluderar alla. Vi är för diakoni och vi vill stötta människor som har det besvärligt, säger Rolf Davidsson.

Visa mer...

Centerpartiet

Vad är viktigast för er i kyrkovalet?

Bland det viktigaste är ideella medarbetare, det är en väg in i församlings liv. Att kyrkan ska vara en aktör i det lokala samhället, integrationsarbete och församlingsliv med lokala aktiviteter. Samt är barn och familj en väldigt viktig fråga som vi vill arbeta för, säger Inge Klasson.

Visa mer...

Kyrkans Vänner i Ulricehamns pastorat

Vad är viktigast för er i kyrkovalet?

Fortsatt aktiv verksamhet i kyrkan över hela pastoratet. Vi vill att det ska finnas ett levande kyrkoliv och aktivitet i alla kyrkor, inte bara centralt. Det jobbar vi för. Sedan är kyrkogårdarna och gravstenarna en viktig fråga också, men det är mer detaljer, säger Jan-Henry Svensson.

Visa mer...

POSK (Politiskt obundna i svenska kyrkan)

Vad är viktigast för er i kyrkovalet?

De som styr i Svenska kyrkan ska också vara engagerade i kyrkan. Vi tänker inte att kyrkan ska placeras in på en politisk skala utan kyrkan verkar utifrån Jesus Kristus själv. Vi vill ha en kyrka som delar vår tro och gemenskap med gudstjänsten i centrum. För oss är diakoni och arbetet med utsatta särskilt viktigt, säger Helge Hesslefors.

Visa mer...

Sverigedemokraterna

Vad är viktigast för er i kyrkovalet?

Det är att komma in i kyrkofullmäktige. Vi kommer driva att kyrkan ska börja hjälpa förföljda kristna och brottsoffer mer än vad de gör i dag, säger Niclas Sunding.

Visa mer...

 

Kandidater

Dem kan du rösta på i kyrkovalet 2017 i Ulricehamn

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:

1. Rolf Davidsson, Timmele 2. Mats Enander, Ulricehamn 3. Jan Forsman, Gällstad 4. Anita Iverbäck Holm, Ulricehamn

Centerpartiet:

1. Inge Klasson, Gällstad, 69 år 2. Charlotta Nilsson, Gullered, 48 år 3. Victor Sund, Ulricehamn, 21 år 4. Lars Neuman, Timmele, 71 år 5. Monica Brolin, Marbäck, 55 år 6. Bo Melkersson, Ulricehamn, 68 år 7. Håkan Dahl, Ulricehamn, 71 år 8. Doris Johansson, Timmele, 66 år 9. Anders Andersson, Ulricehamn, 54 år 10. Ingegärd Leander, Marbäck, 70 år 11. Hans Larsson, Ulricehamn, 76 år 12. Lilian Skattberg, Timmele, 76 år

Kyrkans Vänner i Ulricehamns pastorat:

1. Ingvar Klasson, Grönahög 2. Jan-Henry Svensson, Tvärred 3. Lars-Erik Josefson, Marbäck 4. Christina Johansson, Gällstad 5. Birgit Andersson, Finnekumla 6. Sara Carling, Grönahög 7. Ingela Sörensen, Tvärred 8. Eva Grönbäck, Ulricehamn 9. Anna-Karin Sjölin, Gällstad 10. Marita Wegstrand, Vegby 11. Björn Carling, Grönahög 12. Erén Svensson, Tvärred 13. Kristina Wilhelmsson, Ulricehamn 14. Lisbeth Gustafsson, Gällstad 15. Christina Johansson, S Säm Vegby 16. Lennart Ragnarsson, Grönahög 17. Gun-Britt Boger, Tvärred 18. Elsa Wilhelmsson,Ulricehamn 19. Gun Karlsson, Gällstad 20. Mariann Holmén, Finnekumla 21. Birgitta Molander, Ulricehamn 22. Claes Holmén, Finnekumla

POSK (Politiskt obundna i svenska kyrkan):

1. Helge Hesslefors, Ulricehamn, 70 år 2. Anders Lahrin, Ulricehamn, 51 år 3. Berith Gunnarsson, Ulricehamn, 61 år 4. Jörgen Theander, Ulricehamn, 48 år 5. Inger Henriksson, Ulricehamn, 60 år 6. Kent-Åke Claesson, Timmele, 69 år 7. Christina Claeson, Ulricehamn, 59 år 8. Gunilla Bern Antonsson,Ulricehamn, 71 år 9. Thomas Hjalmarsson, Ulricehamn, 66 år 10. Josefin Lind, Ulricehamn, 20 år 11. Jan Oscar Jansson, Strängsered, 71 år 12. Maria Landgren, Ulricehamn, 33 år 13. Maja Hellqvist, Hössna, 63 år 14. Sven Olof Sandberg, Timmele, 71 år 15. Ingbritt Brunnemyr, Brunn, 61 år 16. Ingela Widell, Ulricehamn, 59 år 17. Gunnar Åkeson, Timmele, 75 år 18. Sara Johansson, Timmele, 68 år

Sverigedemokraterna:

1. Niclas Sunding, Egen företagare, 52 år 2. Aila Kiviharju, Pensionär, 75 år

Visa mer...