TT-Utrikes

Ryssland förbjuder delning av falska nyheter

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat lagar som innebär att ryssar kan bötfällas om de sprider vad myndigheterna anser vara falska nyheter på internet, eller som visar på "uppenbar respektlöshet" mot staten.(TT)

Rysslands president Vladimir Putin har undertecknat lagar som innebär att ryssar kan bötfällas om de sprider vad myndigheterna anser vara falska nyheter på internet, eller som visar på "uppenbar respektlöshet" mot staten.

Kritiker har varnat för att lagstiftningen kan leda till statlig censur, men lagstiftare säger att åtgärderna behövs för att bekämpa falsk nyhetsrapportering och kränkande kommentarer på internet.

De nya lagarna ger myndigheter möjlighet att blockera hemsidor som inte följer uppmaningar om att ta bort information som staten anser innehåller sakfel. Lagstiftningen innebär också att personer ska kunna bötfällas med upp till motsvarande drygt 55 000 kronor, om de sprider falsk information på internet som leder till "omfattande störningar av den allmänna ordningen."

Människor som uppvisar "uppenbar respektlöshet" på internet gentemot den ryska staten, myndigheterna, allmänheten, den ryska flaggan eller konstitutionen kan bli bötfällda med motsvarande nästan 15 000 kronor enligt de nya lagarna. Upprepat lagbrytande ska kunna ge fängelse i 15 dagar.