TT-Utrikes

Kraftig ökning av könssjukdomar oroar i USA

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Antalet fall av sexuellt överförda sjukdomar som klamydia, gonorré och syfilis når nya rekordnivåer i USA. Nästan 2,3 miljoner fall diagnostiserades 2017, enligt hälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Samtidigt ökar resistensen mot antibiotika.(TT)

Antalet fall av sexuellt överförda sjukdomar som klamydia, gonorré och syfilis når nya rekordnivåer i USA. Nästan 2,3 miljoner fall diagnostiserades 2017, enligt hälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Samtidigt ökar resistensen mot antibiotika.

"Det här överstiger det förra rekordet från 2016 med över 200 000 fall", heter det i ett uttalande från CDC.

Mellan 2013 och 2017 ökade antalet syfilisdiagnoser med 76 procent. Merparten av fallen, 70 procent, upptäcktes bland unga homosexuella män. Samtidigt nästan fyrfaldigades antalet fall av gonorré inom samma grupp. Men sjukdomen ökar också kraftigt bland kvinnor vilket enligt myndigheten är oroande. Av klamydiadiagnoserna gällde nästan hälften unga kvinnor.

– Vi går bakåt i utvecklingen. Det är uppenbart att systemen som identifierar, behandlar och förebygger könssjukdomar är på bristningsgränsen, säger Jonathan Mermin på CDC.

Det är oklart vad ökningen av könssjukdomar beror på. Fattigdom, stigma, diskriminering och drogmissbruk anges som tänkbara orsaker.