TT-Utrikes

Ungdomar fortsätter klimatprocess mot Trump

TT-Utrikes Artikeln publicerades

En domare i Washington avvisar en stämning där ungdomsgrupper vill ställa delstatens ledning till svars för bristande klimatarbete. Men beslutet överklagas, och processen rullar på i flera delstater - samt mot Trump-regeringen.(TT)

"Klimatförändringar orsakade av ökade växthusgasutsläpp utgör stora hot mot vår miljö, och kräver skyndsamma åtgärder från de styrande", skriver Michael Scott, domare i King County Superior Court enligt medier i nordvästra USA. Men han fortsätter resonemanget med att åtgärderna måste vidtas av politiker, inte domstolar. Stämningen avvisas därför.

Hänvisar till grundlag

De unga aktivisterna svarar att de överklagar.

De hänvisar till USA:s grundlag, som stadgar att styrande inte utan vidare får beröva medborgarna "liv, frihet och strävan efter lycka", eller varianten i lagens tillägg, "liv, lycka eller egendom". Enligt stämningarna innebär exempelvis satsningar på farliga och smutsiga fossila bränslen att delstatsregeringar och president Donald Trumps centrala regering bryter mot detta.

I oktober

Och de unga, som bland annat agerar under namnet Our Childrenâ??s Trust (OCT), är fortsatt segervissa efter att ha fått medhåll på högsta nivå, Högsta domstolen i Washington DC, nyligen. Trump-regeringen försökte få HD att beordra en lägre instans, i Oregon, att avvisa en stämning mot det federala styret. Men HD beslöt att processen ska få fortsätta.

Därmed väntas nu en symbolmättad rättsförhandling i fallet som kallas Juliana versus United States den 29 oktober.

Initiativet innefattar också stämningar i flera andra delstater i USA, men har sin upprinnelse i Oregon. Ungdomarna var 7-18 år gamla när de för flera år sedan fick idén, skriver Forbes. Med hjälp av en professor vid University of Oregon, Mary Christina Wood, utvecklades tankarna till regelrätta rättsfall.