TT-Utrikes

Detta avgör Madsens öde

TT-Utrikes Artikeln publicerades

I dag klockan 13 meddelas domen i rättegången där ubåtsbyggaren Peter Madsen är anklagad för mord på den svenska journalisten Kim Wall och dessutom för sexbrott under särskilt försvårande omständigheter och för brott mot griftefriden. Vad avgör rättens utslag? Kan Madsen gå helt fri?(TT)

Kan Madsen gå helt fri?

Nej, Peter Madsen har erkänt styckning och att han sänkt kroppsdelarna i havet. Därmed kommer han att dömas för brott mot griftefriden, vilket enligt den danska stjärnadvokaten Mette Grith Stages bedömning betyder att han åtminstone kommer att dömas till mellan ett och två års fängelse. Om han också ska dömas för mord är upp till Köpenhamns byret (tingsrätt) att avgöra - och då kan straffet bli upp till livstid eller förvaring.

Olycka eller planerat mord?

Madsen hävdar att Kim Wall dog i en olycka i ubåten, medan åklagaren driver att det handlar om ett planerat mord. Rättsläkarna kan inte säkert säga hur Kim Wall dog. Det kan ha skett genom kvävning och knivskador, vilket är åklagarens hypotes. Men rättsläkarna kan inte utesluta Madsens förklaring att hon dog av en olycka. Osäkerheten beror på att de undersökta kvarlevorna legat länge i vattnet. En annan fråga till rättsläkarna har varit när olika skador uppstått. Madsen har erkänt att han styckade kroppen och sagt att detta skedde flera timmar efter att Kim Wall dött. Men enligt rättsläkarna har vissa stick gjorts precis i samband med döden eller när Kim Wall ännu var vid liv.

Vad talar för en olycka?

Madsen säger att Kim Wall omkom genom en olycka som orsakades av fel på ubåtens ventiler. Det uppstod undertryck, som gjorde att luckan inte kunde öppnas, och samtidigt bildades giftig gas, enligt Madsen. Att ubåten legat på havets botten innan den undersöktes har försvårat utredningen, men experter har under rättegången motsagt Madsens förklaring. Ett sådant förlopp borde ha orsakat stark hetta och vid obduktionen hittades inga tecken på att Kim Wall utsatts för hög värmepåverkan. Expertvittnet har också påpekat att spår av giftiga gaser inte hittats i ubåtens filter.

Vad talar för planerat mord?

Åklagaren hävdar att Madsen inför ubåtsturen med Kim Wall tog med sig saker som normalt inte brukar finnas ombord. Det handlar bland annat om en såg, en lång, skarpslipad skruvmejsel och metallrör för att kunna sänka kroppsdelar i havet. Madsen har hävdat att dessa saker brukade finnas med på ubåten. Under rättegången har det framkommit att Madsen frågat flera kvinnor om de velat följa med på en ubåtstur, bland annat dagarna före avfärden med Kim Wall. Madsen har förklarat att han genom åren tagit med många olika människor på ubåtsturer, flertalet män, men också många kvinnor.

Fanns det ett sexuellt motiv?

Madsen har förklarat den stora mängden stickskador i kvarlevorna med att han försökte se till att kroppsdelarna inte skulle kunna flyta upp igen när han sänkt dem till botten. Några av stickskadornas placering har gjort att åklagaren frågat om de kan förklaras av ett sexuellt motiv. Madsen har svarat att han inte haft "något erotiskt eller perverst motiv".

Hur bedömer rätten våldsfilmerna?

Under rättegången har domstolen fått se mycket brutala våldsfilmer som hittats i Madsens dator och telefon, både tecknade skildringar och filmer som visar verkliga mord på kvinnor. Madsens sökhistorik visar att han googlat fram och tittat på filmer där kvinnor får halsen avskuren och avrättningsfilmer från terrororganisationen IS. Vissa sökningar på obehagliga filmer gjordes kort inpå avresan med Wall, andra flera år tidigare. Åklagarens syfte har varit att visa vilka sexuella preferenser Madsen har. Själv har han förklarat att han tittat på den här sortens filmer för att bli känslomässigt berörd.

Vad kan straffet bli vid fällande dom?

En psykolog och två läkare har kommit fram till att Peter Madsen är så farlig att förvaring kan bli aktuellt vid en fällande dom. Det är ett tidsobestämt straff och en av Danmarks strängaste påföljder, som åklagaren yrkar på i andra hand efter livstids fängelse. Psykologen och läkarna anser att Madsen har narcissistiska och psykopatiska drag, men har inte sett tecken på psykos. Han anses lida av allvarlig brist på empati, ånger och skuldkänslor, men bedöms inte lida av en allvarlig psykisk störning som skulle kunna utesluta fängelse.