TT-Utrikes

Britter alltmer positiva till flyktingar

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Förståelsen för dem som flytt till Storbritannien ökar bland landets befolkning. Och mer än hälften av britterna, 52 procent, anser att den statliga hjälpen till flyktingarna borde förbättras.(TT)

Den andel som säger sig hysa medkänsla och förståelse för flyktingarnas situation har ökat till 38 procent från 27 procent förra året, visar en ny opinionsmätning.

– Det är glädjande att den nationalistiska hållningen gentemot flyktingar blir allt ovanligare. Men Storbritannien har tagit emot betydligt färre flyktingar än många andra länder, så frågan är i vilken mån den förändrade inställningen leder till ökad öppenhet. Det är ju bara i handling det kan bevisas, säger Ruben Vardanyan, medgrundare till organisationen Aurora Humanitarian Initiative.

Närmare hälften av de tillfrågade i undersökningen, 47 procent, anser att den som lagligen migrerat till Storbritannien bör ha rätt till medborgarskap. Det är 10 procentenheter mer än förra året.

Skiftet i opinionen kan bero på resultatet av brexit-omröstningen och Windrush-skandalen, där barn till immigranter från Karibien felaktigt stämplats som illegala invandrare. Sammanlagt beviljade Storbritannien i fjol 15 000 personer asyl enligt officiell statistik.