TT-Utrikes

152 präster avstängda efter övergrepp

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Mexikanska kyrkan har de senaste nio åren stängt av minst 152 katolska präster som begått sexuella övergrepp mot minderåriga. - Några kriminella präster är i fängelse, andra har blivit avstängda, sa Rogelio Cabrera, ärkebiskop i Monterrey på söndagen.(TT)

Mexikanska kyrkan har de senaste nio åren stängt av minst 152 katolska präster som begått sexuella övergrepp mot minderåriga.

– Några kriminella präster är i fängelse, andra har blivit avstängda, sa Rogelio Cabrera, ärkebiskop i Monterrey på söndagen.

Det finns ingen samordnad verksamhet för att hantera sexuella övergrepp inom kyrkan i Mexiko utan det sköts av biskopen inom varje stift, uppger Cabrera.

Påve Franciskus har upprepade gånger lovat nolltolerans mot sexuella övergrepp men kritiker menar att han inte gjort nog. I februari är biskopar från hela världen kallade till ett tre dagar långt toppmöte för att diskutera problemet.