TT-Inrikes

Minister kritiserar betalning efter betyg

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Vuxenutbildarna i Växjö får från och med detta läsår ersättning efter elevernas resultat. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) är kritisk. - Jag ser stora risker med den typen av marknadslösningar, säger hon till TT.(TT)

Växjös betalningssystem för vuxenutbildningen och SFI (svenska för invandrare) innebär att utbildningsanordnare - kommunala och privata - som lever upp till vissa grundkrav tilldelas ett slags elevpeng. Men för full betalning - de sista 20 procenten - krävs att respektive elev fått godkända betyg.

Modellen har införts trots invändningar från båda lärarfacken, som varnar för fusk och betygsinflation.

– Vi ser en risk för att lärarna pressas att sätta betyg som de inte borde göra, säger Anna-Lie Nilsson, Lärarförbundets ordförande i Växjö, till Lärarnas tidning.

Dålig arbetsmiljö

Catarina Thestrup, lärare i kommunens vuxenutbildning, är besviken.

– Modellen visar en misstro mot lärarna. Vi gör redan allt för att få eleverna godkända, och ska inte ens behöva fundera på att ett F ger mindre pengar än ett E, säger hon till TT.

Anna Ekström instämmer i kritiken.

– Vi riskerar ett inflationstryck på eleverna och att komvuxeleverna i Växjö får betyg som inte motsvarar deras kunskaper. Vi riskerar också att lärarna i Växjö får en arbetsmiljö de inte är betjänta av, säger hon till TT.

Unik modell

Ekström hoppas att Växjömodellen överges.

– jag hoppas att vuxenutbildningen inte ska söka den här typen av lösningar. Skulle vi få en utveckling inom vuxenutbildningen där vi ser en press uppåt på betygssättningen måste regeringen komma med åtgärder, men jag tror att man i Växjö kommer att överväga modellen, säger hon.

Men svaga studieresultat kräver nytänkande och därför blir modellen kvar, enligt Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

– Jag utgår från att lärarna inte tar ekonomiska hänsyn när de sätter betyg. Och det finns inga planer på att ta några steg ifrån att styra vuxenutbildningen till bättre resultat. Jag hoppas dessutom att ministern tar detta som nationell norm för vuxenutbildning, säger han till TT.