TT-Inrikes

Tusentals danska papper från kriget stulna

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Tusentals dokument från eller om den tyska ockupationen av Danmark under andra världskriget har stulits från det danska Riksarkivet. Efter en genomgång av mer än tre miljoner akter upptäckte arkivet att nära fem procent av alla papper som borde vara där var borta, och antas finnas hos samlare.(TT)

Efter en genomgång av mer än tre miljoner akter upptäckte arkivet att nära fem procent av alla papper som borde vara där var borta, och antas finnas hos samlare. Det är den största stölden av dokument om ockupationstiden som hittills upptäckts.

"Med stor sannolikhet befinner sig tusentals stulna dokument hos samlare, på den svarta marknaden eller, allra värst, destruerade eller borttappade", skriver Riksarkivet i en rapport som Weekendavisen har tagit del av.

"Detta är särdeles allvarligt för en nationell kulturarvsinstitution", skriver man vidare.

Det gäller till stor del dokument från rättegångar där nazister och danskar som på olika sätt samarbetade med ockupationsmakten stod till svars för sina handlingar under kriget, dokument som har stort samlarvärde på den svarta marknaden.

De första stölderna upptäcktes 2012 och året efter dömdes två män till fängelse för stölderna. Den domen ledde till att kulturdepartementet beordrade en genomgång av de mest utsatta arkiven för att se hur omfattande stölderna varit.