TT-Inrikes

Tuggummi gav ökad hjärtfrekvens

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Försöker du gå ned i vikt med hjälp av promenader? Det skulle kunna hjälpa att slänga in ett tuggummi också, föreslår nu japanska forskare. De har genomfört ett experiment där 46 personer i åldrarna 21-69, fick gå ut och gå i normal takt, en gång med och en gång utan tuggummi.(TT)

Försöker du gå ned i vikt med hjälp av promenader? Det skulle kunna hjälpa att slänga in ett tuggummi också, föreslår nu japanska forskare.

De har genomfört ett experiment där 46 personer i åldrarna 21-69, fick gå ut och gå i normal takt, en gång med och en gång utan tuggummi. Hjärtfrekvensen ökade tydligt hos samtliga försökspersoner när de tuggade tuggummi under 15-minuterspromenaden.

Studien är den första i sitt slag där forskarna tittat på tuggummituggande under rörelse men tidigare forskning har visat på att tuggandet ökar hjärtfrekvensen och energiförbrukningen även hos personer som vilar.

Men det finns också studier som pekar på att tuggummituggande inte i sig hjälper mot övervikt. Dessa studier har dock ofta utgått från att tuggummituggande skulle hjälpa människor att konsumera färre kalorier och på så sätt gå ner i vikt.

Den japanska studien är publicerad i tidskriften The Journal of Physical Therapy Science och presenterades under en pågående kongress om fetma i Wien i Österrike.