TT-Inrikes

Tågen klarar inte punktlighetsmål till 2020

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Målet om 95 procents punktlighet i hela tågtrafiken kommer inte att nås till nästa år, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i Ekots lördagsintervju. Tillsammans med järnvägsbranschen har Trafikverket som mål att punktligheten i tågtrafiken kraftigt ska förbättras.(TT)

Tillsammans med järnvägsbranschen har Trafikverket som mål att punktligheten i tågtrafiken kraftigt ska förbättras. Till nästa år ska 95 procent av alla tåg vara i tid. Förra året kom drygt 87 procent av tågen fram i tid.

Lena Erixon tror att målet med 95 procents punktlighet kan nås på de korta distanserna, men för fjärr- och godstrafiken blir det svårare.

– Det är jättetufft att klara det till 2020. Men det är ett väldigt bra mål. Och även om vi inte klarar det till 2020 är det bra att vi håller fast vid det, säger Lena Erixon.

Anledningarna till att tågen försenas kan vara flera. Vädret, bränder, människor som rör sig på spåren eller dåligt underhåll av spåren kan påverka punktligheten.

Upprustningen av järnvägen kan i sig komma att bli ett hinder för att nå målet om bättre punktlighet, eftersom upprustningsarbetet kommer att medföra förseningar i tågtrafiken.

– Vi kommer att behöva ha ganska mycket trafik som går i enkelspårsdrift då vi stänger av ett av spåren. Och det är klart att under den tiden så blir ju också järnvägssystemet mer känsligt för störningar, säger Erixon.