TT-Inrikes

Skolinspektionen stänger friskola

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Skolinspektionen drar in tillståndet för den fristående Gryningeskolan i Botkyrka söder om Stockholm. Beslutet innebär att drygt 120 grundskoleelever måste förberedas på att flytta till en annan skola. Skolan stängs eftersom Skolinspektionen sett stora brister som inte åtgärdats av huvudmannen, Johai AB.(TT)

Skolinspektionen drar in tillståndet för den fristående Gryningeskolan i Botkyrka söder om Stockholm. Beslutet innebär att drygt 120 grundskoleelever måste förberedas på att flytta till en annan skola.

Skolan stängs eftersom Skolinspektionen sett stora brister som inte åtgärdats av huvudmannen, Johai AB. Det handlar bland annat om att eleverna inte får ett aktivt lärarstöd, utan i stället får vänta länge på hjälp under lektionerna. Vidare att alla berörda elever inte får extra anpassningar, eller undervisning i svenska som andraspråk. Skolinspektionen kritiserar också att det är stökigt på lektionerna, med för många incidenter.

Myndigheten konstaterar att knappt 20 procent av skolans lärare är legitimerade - i vissa årskurser saknas helt behöriga lärare. Ingen förstärkning skulle ha skett till hösten.

Skolan, som har en konfessionell inriktning, kan överklaga Skolinspektionens beslut, men beslutet gäller i så fall till dess domstol avgjort frågan.