TT-Inrikes

Simulator gav körkortet tillbaka

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Svenskar med synfältsbortfall får lättare att behålla sitt körkort framöver. Det är Transportstyrelsens slutsats efter att för första gången ha beviljat dispens till fem personer som tidigare fått sitt körkort indraget, men som nu bevisat sin trafiksäkerhet i en simulator.(TT)

Svenskar med synfältsbortfall får lättare att behålla sitt körkort framöver. Det är Transportstyrelsens slutsats efter att för första gången ha beviljat dispens till fem personer som tidigare fått sitt körkort indraget, men som nu bevisat sin trafiksäkerhet i en simulator.

Simulatorn har utvecklats av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, och testar personer för olika kritiska trafiksituationer.

– Många personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsdefekter argumenterar för att de kan kompensera för sina synfältsbortfall. Men tidigare har det inte funnits någon metod för att på ett objektivt sätt styrka detta, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

Omkring 160 personer ansöker varje år om medicinsk dispens kopplat till olika former av synnedsättning.