TT-Inrikes

Sex döda av polisskott i år

TT-Inrikes Artikeln publicerades

I år har sex personer avlidit efter att ha skjutits av poliser. Natten mot torsdagen skedde det sjätte fallet när en man som besköts av polis i Stockholm avled av sina skador. De senaste tio åren har antalet personer som skjutits ihjäl av poliser ökat.(TT)

I de 25 år som polisen fört statistik har antalet avlidna legat på i snitt en person per år. Eftersom det är så få dödsskjutningar är det svårt att dra några slutsatser från år till år. Men på lång sikt syns en trend.

– Den senaste tioårsperioden ser vi en ökning. Perioden 1990-1999 var det sju personer, kommande tioårsperiod så var det nio. Nu är vi faktiskt redan uppe i 20, säger Martin Lundin, kommissarie vid polisens Nationella operativa avdelning.

Polisen har inte kunnat hitta någon enskild förklaring till ökningen, enligt Martin Lundin. I stället finns det flera olika förklaringar.

– Vi har en större befolkning i landet, vi är fler poliser och gör fler ingripanden. Det går också att se en ökad psykisk ohälsa i samhället. Granskningar som vi har gjort visar att det är allvarligt psykiskt störda personer och personer som är påverkade av alkohol eller droger som är inblandade i många av de här skjutningarna.

Ingen koppling till gängvåld

Kriminella gäng har större tillgång till skjutvapen i dag, och det sker betydligt fler mord med skjutvapen i Sverige jämfört med tidigare. Men det finns ingen koppling mellan det och att fler avlider efter att ha skjutits av polis, menar Lundin.

– De skjutningarna sker mellan kriminella. Polisen är inte inblandad. Det är helt andra situationer som genererar att polisen skjuter, alla möjliga ingripanden. I många fall är det snarare knivar, yxor och liknande som är inblandade när polisen skjuter.

Jämfört med Norge och Finland har många fler personer avlidit efter skott av svensk polis under 2000-talet. I Norge har endast fyra personer avlidit mellan 2002 och 2016, enligt NRK. Och i Finland har sju personer dött sedan år 2000. Danmark ligger på ungefär samma antal som Sverige sedan år 2000.

Skjuter mer än norrmännen

2005 gjordes en jämförelse där man tog hänsyn till befolkningsmängden. Svensk polis avlossar skott oftare än norsk polis, och ungefär lika ofta som finsk och dansk polis. Men några statistiska skillnader i antalet avlidna syntes inte mellan länderna då. Däremot var det fler som skadades av polisens skjutningar i Sverige.

– Det är möjligt att antalet i Sverige har stuckit iväg nu sista åren, men när studien gjordes då var det ingen skillnad. Så det är inte enkelt att säga vad detta beror på. Det handlar om lagstiftningen, olika typer av brott som ser annorlunda ut i de olika länderna. Man måste sätta det i förhållande till antalet poliser och befolkningsmängden.

Testar elchockvapen

På polisutbildningen har kurser i konflikthantering och våldsanvändning slagits ihop, för att skapa en helhet. Tanken är att göra utbildningen mer verklighetstrogen. För att få ned antalet dödsskjutningar har polisen också infört elchockvapen på prov i två år i olika delar av landet. Eftersom antalet dödsskjutningar är så få är det svårt att se om försöket kommer att ha gett resultat på bara de två åren, menar Martin Lundin.

– Om vi ser att det sker en ökning eller minskning, kan vi ändå inte koppla det till den här försöksverksamheten. Men vi kommer givetvis få en väldig massa erfarenhet av hur det fungerar.