TT-Inrikes

Regeringen dubblerar biståndet till Somalia

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Regeringen föreslår att Sverige ska dubblera sitt bistånd till Somalia. Under de kommande fyra åren vill man öka dagens summa på 300 miljoner kronor per år till 600 miljoner kronor per år.(TT)

Regeringen föreslår att Sverige ska dubblera sitt bistånd till Somalia. Under de kommande fyra åren vill man öka dagens summa på 300 miljoner kronor per år till 600 miljoner kronor per år.

"Ett ökat stöd kommer göra stor nytta i ett land där behoven är som störst", säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande.

Med det utökande biståndet vill regeringen fokusera på kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i samhället, och stödja miljö- och klimatinsatser.

Sida och Folke Bernadotte Akademien får i uppdrag att ta fram ett underlag till ny strategi som ska överlämnas till regeringen senast den 28 februari 2018.