TT-Inrikes

Psykolog avstängd - långt senare

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Trots att psykologen dömts för att sexuellt ha utnyttjat en patient lät arbetsgivaren honom jobba kvar. Men nu har psykologen stängts av och kommer inte att få arbeta mer för Region Skåne, rapporterar SVT Nyheter Skåne.(TT)

När tv-stationen först började ställa frågor, förklarade den ansvariga chefen inom Region Skåne, Katarina Hartman, att arbetsgivaren visserligen såg allvarligt på domen, men att man samtidigt tog fasta på att psykologen jobbat tre år utan avvikelser och var omtyckt.

– Så vi tänker att han kan fortsätta jobba med det tillägget att vi kommer att sortera patienterna framöver, sade divisionschefen då.

Några dagar senare återkom hon och meddelade att psykologen stängts av.

Enligt domen hade psykologen sexutnyttjat en kvinna på ett behandlingshem som var allvarligt traumatiserad av svåra upplevelser tidigare i sitt liv. Hon hade haft särskilda svårigheter med att värja sin sexuella integritet. Domstolen ansåg att psykologen insett detta och utnyttjat det.

Efter polisanmälan fick psykologen sluta på den arbetsplatsen, men kort tid därefter anställdes han av Region Skåne där han alltså jobbat fram tills nu.