TT-Inrikes

Ökad efterfrågan på lammkött

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Efterfrågan på lammkött i Sverige ökar, trots att den totala köttkonsumtionen minskar, rapporterar P4 Gotland. Under 2017 sjönk köttförbrukningen till 85,5 kg per person, från den svenska rekordnivån på 87,7 kg person 2016, enligt Jordbruksverket.(TT)

Efterfrågan på lammkött i Sverige ökar, trots att den totala köttkonsumtionen minskar, rapporterar P4 Gotland.

Under 2017 sjönk köttförbrukningen till 85,5 kg per person, från den svenska rekordnivån på 87,7 kg person 2016, enligt Jordbruksverket.

Men till skillnad från både gris- och nötkött så ökade efterfrågan på lamm förra året till 1,9 kilo per person.

Den gotländska lammnäringen gynnas av utvecklingen och på Gotlands slakteri har man ökat inköpen.

– Min förhoppning är att vi kommer att äta mer gotländskt lamm i framtiden. Det kommer nog att vägas in ännu mer vilket klimatavtryck produktionen gör och konsumenten ställer tuffare krav, säger Fredrik Sundblad som är inköpschef på slakteriet.