TT-Inrikes

Ny kyrkohandbok försenas

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Svenska kyrkan skjuter upp utskicket av den nya kyrkohandboken. Skälet är frågetecken om upphovsrätten till två nattvardsböner som hämtats från 1986 års kyrkohandbok. Förra månaden gjorde en professor och en docent som översättare och författare anspråk på upphovsrätten till bönernas ursprung.(TT)

Svenska kyrkan skjuter upp utskicket av den nya kyrkohandboken. Skälet är frågetecken om upphovsrätten till två nattvardsböner som hämtats från 1986 års kyrkohandbok.

Förra månaden gjorde en professor och en docent som översättare och författare anspråk på upphovsrätten till bönernas ursprung.

"Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken", säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling i ett pressmeddelande.

Kyrkohandboken kan sägas sätta ramen och riktlinjerna för alla former av gudstjänster när det gäller språk, liturgi, teologi och musik. Förslaget till den nya kyrkohandboken, planerad att tas i bruk på pingstdagen den 20 maj, har mötts av kritik för att det nya inkluderande språkbruket tonar ner de traditionella patriarkala ordvalen.