TT-Inrikes

Nästan alla barn vaccineras

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Av alla barn som föddes i Sverige 2015 är 97 procent vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund, vilket är i nivå med siffran för de senaste tio åren, meddelar Folkhälsomyndigheten.(TT)

Av alla barn som föddes i Sverige 2015 är 97 procent vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund, vilket är i nivå med siffran för de senaste tio åren, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Samma andel av 2015 års kull har fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b. Nästan lika många, 96 procent, har fått tre doser av pneumokockvaccin.

Nio av tio, 91 procent, är vaccinerade mot hepatit B.