TT-Inrikes

MP vill ha skatt på engångsartiklar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Förbud mot vissa plastsaker, skatt på engångsartiklar och böter för den som kastar fimpar och snus. Inför valet lanserar Miljöpartiet förslag för att minska nedskräpningen och plast i haven.(TT)

– De gynnar både världshaven och människors vardag, säger språkröret Isabella Lövin när förslagen presenteras på partiets kongress i Västerås.

Syftet är att komma bort från köp- och slängkulturen och användningen av plast. Om inget görs kommer 20 procent av oljeanvändningen gå till att tillverka plast år 2050, hävdar partiet.

För att styra bort från engångsartiklar föreslår MP att vissa plastartiklar ska ersättas av andra material eller helt förbjudas. Dessutom föreslås en skatt på engångsartiklar som orsakar nedskräpning. Isabella Lövin och språkrörskollegan Gustav Fridolin hoppas att det ska leda till att fler börjar använda flergångsartiklar.

– Vi anser att man måste använda skatteverktyget, säger Fridolin.

MP tycker också att engångsartiklar av andra material än plast ska beskattas, till exempel engångsgrillar och take away-förpackningar. Exakt hur skatten ska utformas behöver dock utredas.

Ett annat av de fem förslagen handlar om att det ska bli straffbart att kasta fimpar och snus på marken. I dag är det olagligt, men inte straffbart. MP föreslår därför att den så kallade nedskräpningsboten på 800 kronor utvidgas till att omfatta även ringa nedskräpning.

Andra förslag handlar om att skärpa kraven på dem som tillverkar förpackningar att också samla in dem i offentliga miljöer, skärpta regler mot vilseledande marknadsinformation om plastprodukter och att kommuner ska rapportera in mer data om nedskräpning.