TT-Inrikes

Miljonpaket till skogsnäringen

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Efter de stora skogsbränderna i somras avsätter nu regeringen 110 miljoner kronor i ett stödpaket till skogsnäringen.(TT)

Efter de stora skogsbränderna i somras avsätter nu regeringen 110 miljoner kronor i ett stödpaket till skogsnäringen.

– Regeringen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att senast den 10 oktober föreslå vilka återgärder som behöver göras för att kompensera i de brandutsatta områdena, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vid en presskonferens.

– Vi har också gett i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att utvärdera framtida behov.

Efter branden i Västmanland 2014 avsatte regeringen 72 miljoner kronor till skogsnäringen.

Sedan tidigare har regeringen avsatt 1,2 miljarder kronor i ett krispaket till Sveriges lantbrukare som prövats svårt av sommarens torka.