TT-Inrikes

Mer till riksdagsledamöterna

TT-Inrikes

Riksdagsledamöterna får högre lönepåslag än vad löneavtalen har gett på resten av arbetsmarknaden. 2,5 procent eller 1 600 kronor mer, till 65 400 kronor i månaden, blir påslaget har riksdagens arvodesnämnd beslutat. Löneavtalen på arbetsmarknaden i övrigt landade i år på 2,0 procent.(TT)

Artikeln publicerades 19 oktober 2017.

Riksdagsledamöterna får högre lönepåslag än vad löneavtalen har gett på resten av arbetsmarknaden. 2,5 procent eller 1 600 kronor mer, till 65 400 kronor i månaden, blir påslaget har riksdagens arvodesnämnd beslutat.

Löneavtalen på arbetsmarknaden i övrigt landade i år på 2,0 procent. Löneökningstakten, inklusive löneglidning, bedöms ligga på kring 2,5 procent hittills i år, enligt Medlingsinstitutet.

"I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat dels de avtal som träffats på arbetsmarknaden under 2017, dels hur lönerna på arbetsmarknaden faktiskt utvecklades under 2016", skriver nämnden i ett pressmeddelande.