TT-Inrikes

M: Fler lärarassistenter i utsatta områden

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Moderaterna vill satsa 700 miljoner kronor om året på lärarassistenter i utsatta områden. - Skolan är det särklass viktigaste för att barn ska klara sig längre fram, säger Elisabeth Svantesson (M).(TT)

Satsningen skulle innebära att 1 750 lärarassistenter kan anställas i skolor som ligger i vad regeringen pekar ut som särskilt utsatta områden, enligt Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson.

– Vi ser att här är behoven som störst, säger Elisabeth Svantesson.

Lärarassistenter ska kunna ägna sig åt uppgifter som avlastar lärarna. Det kan vara att organisera nationella prov, hålla i föräldrasamtal eller boka lokaler.

– Vi vet dessutom att det är extra mycket administrativa bördor för lärarna i de här skolorna, säger Svantesson.

De 700 miljoner kronorna är tänkta att vara en summa som årligen öronmärks till kommuner och skolor i just utsatta områden. Pengarna är tänkta att tas ur statsbudgeten i enlighet med de beräkningar som regeringen och Konjunkturinstitutet har gjort, enligt M.

För att klara integrationen nu och på längre sikt så behövs fler vuxna i dessa skolor, menar Svantesson.

Enligt Moderaterna fanns det 47 skolor läsåret 2016-2017 där inte ens hälften av eleverna som gick ut årskurs nio var behöriga till gymnasiet. Flera av skolorna ligger i socialt utsatta områden.

– Om de här barnen ska klara kunskapskraven så kommer det att krävas extra satsningar, säger Elisabeth Svantesson.