TT-Inrikes

Krävs på 21 miljoner för stängd vårdcentral

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Vårdcentralen stängdes med omedelbar verkan i november förra året. Nu kräver Västra Götalandsregionen (VGR) ägaren på 21 miljoner kronor som tagits ut för mycket. Och flera anmärkningsvärda detaljer rullas upp när härvan granskas.(TT)

I höstas stängde VGR en vårdcentral i norra Göteborg med omedelbar verkan eftersom den inte ansågs säker för patienterna. Under en längre tid har nu lokala medier rapporterat om efterspelet till stängningen.

SVT Väst har lyckats få ut siffror om hur många läkarbesök som rapporterats. Det visar sig att en läkare, ägaren, påstås ha tagit emot mer än hälften av alla patientbesök. Det innebär en patient var trettonde minut, timme ut och timme in, utan någon paus, tio timmar per dag.

Lägg därtill att vårdcentralen var för lågt bemannad. Den borde haft fler läkare och fler specialistsjuksköterskor. Vid granskningen har dessutom framkommit att journalerna skötts på ett undermåligt sätt. Det gör att många av de 4 600 patienterna som var listade på vårdcentralen fått fortsatta problem då det saknas medicinsk historik.

Nu har regionen utrett härvan och kräver återbetalning från ägaren av vårdcentralen med 21 miljoner kronor. Han är dessutom anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Både regionen och lokal medier har sökt den ansvarige läkaren utan att lyckas nå honom.