TT-Inrikes

Kommuner går före över blockgränsen

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Partierna på nationell nivå klamrar sig fast vid blockpolitiken. Men efter valet 2014 har de blocköverskridande styrena ökat kraftigt i landets kommuner, visar statistik från SKL. I Moderatledaren Ulf Kristerssons hemkommun Strängnäs styr moderater och socialdemokrater tillsammans.(TT)

Efter valet 2014 fick inget block egen majoritet i Strängnäs och för de flesta konstellationer behövdes uppemot fem partier för att få majoritet, om man inte skulle samarbeta med SD.

– Det var en ganska brokig historia, som i sin tur ledde till att samtalen påbörjades. Vi ville bilda en majoritet som kunde bygga långsiktiga beslut. Vi hade bra samtal med Monica och hennes gäng och så landade vi i det här samarbetet, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs.

– Att vi bildade en majoritet med de två största partierna gav inte bara oss trygghet, utan vi har förstått att det också känns ganska tryggt för medborgarna i Strängnäs, säger Monica Lindell Rylén (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fler oheliga allianser

I dag styrs 103 av landets 290 kommuner över blockgränsen, jämfört med 39 före valet 2014. Den viktigaste orsaken till ökningen är att det i var femte kommun var omöjligt att få egen majoritet för de traditionella blocken på grund av Sverigedemokraternas valframgångar. I praktiken stod då valet mellan att samarbeta över blockgränsen eller att styra i minoritet, vilket också blivit vanligare.

I Strängnäs satte sig S och M ned, jämförde valprogram, konstaterade att skillnaderna inte var så stora i viktiga lokala frågor och enades om en gemensam politik för mandatperioden. Båda kommunalråden pekar på att kommunpolitiken är pragmatisk och inriktad på sakfrågor. Ett bra samarbete bygger också på tydlighet, personkemi och att inte söka konflikter.

Ryggradsreflex

Deras erfarenheter stämmer bra överens med vad statsvetaren Johan Wänström på Linköpings universitet funnit när han forskat om hur landets kommuner styrs.

– Om man ser politik som en maktkamp blir det svårt att samarbeta, konstaterar han.

– Men det största hindret för blocköverskridande styren är de partimedlemmar som har varit med väldigt länge och har i ryggraden att det finns en huvudfiende - och så ska man plötsligt börja samarbeta!

Mycket tyder på att det politiska landskapet inte kommer att se så mycket annorlunda ut i kommunerna efter höstens val.

– Det mest spännande blir att se om några kommuner är beredda att ta med SD in i ett styre. Jag skulle inte bli förvånad om det finns en eller annan som vågar trotsa den nationella politiska organisationen och samarbeta med SD på ett eller annat vis, säger Johan Wänström.

Överspelad blockpolitik?

Det parlamentariska läget på riksnivå liknar det i många kommuner. Men Wänström tror att konfliktnivån är en annan och att samarbeten är svårare att få till och försvara.

– Men ju fler som lyfter upp att det fungerar väldigt bra i kommunerna, desto svårare blir det att hålla emot på nationell nivå om det blir ett oklart parlamentariskt läge, säger han.

Monica Lindell Rylén tycker att blockpolitiken börjar bli överspelad.

– Jag tror absolut att man behöver titta mer på blocköverskridande samarbeten även på central nivå. Om det skulle innefatta våra båda partier är en annan femma, säger hon.

– Vi får väl se vad som kommer ut i kommande val, det kanske inte är lika låst då, säger Jacob Högfeldt.