TT-Inrikes

KD vill ha polis i bråkiga skolor

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Kristdemokraterna vill satsa sex miljarder kronor kommande tre år på att vända utvecklingen för skolor som inte når godkända resultat. 1,5 miljarder av dem ska gå till särskilda poliser som ska hålla ordning i bråkiga skolor.(TT)

– Vi kan inte ha skolor där eleverna eller lärarna gett upp redan innan läsåret börjat, sade partiledaren Ebba Busch Thor när KD:s riksting inleddes.

KD vill också att lagen skärps så att läraryrket blir tryggare.

– Balansen måste skifta och läraren återfå auktoriteten. Vi måste ändra lagen så att den elev som attackerar en lärare också får en mer kännbar påföljd, sade Busch Thor.

På en efterföljande presskonferens hänvisade hon till att anmälningar om fysiskt våld i skolorna ökat kraftigt de senaste åren. KD föreslår därför 500 miljoner kronor varje år till 2 000 områdespoliser till särskilt utsatta områden. Uppgiften blir att stävja bråket.

Tvångsförvalta skolor

– Det handlar både om att ingripa mot hot och våld och att bygga relationer och öka förtroendet för polisen, sade Ebba Busch Thor.

Resten av pengarna, 1,5 miljarder per år, ska gå till skolor i utsatta områden för fler lärare och höjda löner. I förslaget ingår också skapandet av en nationell expertgrupp för utsatta skolor. Staten bör ta ett ansvar för skolor som tvångsförvaltas eller som är nära att tvångsförvaltas.

Partiets fokus i valet kommer att ligga på äldre, vård och trygghet i skolan. I sitt tal lyfte Busch Thor särskilt partiets välfärdslöfte och hävdade att KD totalt satsar 27,5 miljarder mer än regeringen de kommande åren inom välfärden.

Kvinnors mod

– Vi vill ta ledartröjan i centrala välfärdsfrågor, sade hon.

Ebba Busch Thor tog också upp #metoo-kampanjen i sitt tal.

– Män som är måna om att säga rätt saker i offentligheten men sedan är svin när de tror att ingen ser. Det visar att etik inte handlar om att lära sig uttala rätt ord utan att göra rätt saker, sade hon.

Vårdpolitik antogs

Rikstinget antog på fredagen partistyrelsens förslag till vård- och omsorgspolitik. Bland annat föreslås vårdplatser på vårdcentraler, återinförd kömiljard och patientansvariga läkare. Förslaget att patienter med kroniska sjukdomar ska kunna bli certifierade för att i större utsträckning få behandla sig själva mötte visst motstånd från några ombud men antogs av rikstinget.

Kommuner ska kunna anställa läkare, tre miljarder föreslås till helg- och kvällsöppna vårdcentraler, de mobila bedömningsenheter för hembesök ska bli fler. Biståndsbedömning för trygghetslarm för äldre ska avskaffas. KD vill också förstatliga sjukvården.