TT-Inrikes

Regeringen vill behålla Irakstyrka

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Regeringen har för avsikt att föreslå riksdagen att förlänga den svenska insatsstyrkan i Irak, uppger kabinettssekreterare Annika Söder för TT. - Vi kommer att gå till riksdagen med förslaget att fortsätta utbildningsinsatsen.(TT)

– Vi kommer att gå till riksdagen med förslaget att fortsätta utbildningsinsatsen. Vi vill bidra till kampen mot IS genom att utbilda peshmerga och irakisk trupp, säger hon.

Konflikten mellan kurderna och centralregeringen tror hon inte kommer att bli militär på samma sätt som kampen mot IS. Den internationella koalitionens uppgift när IS är borta från Irak är att fortsätta utbilda styrkorna för att kunna hålla eventuella uppstickare från IS stången, säger Söder.

Inte heller oppositionen anser att det finns skäl att avbryta den svenska insatsen i Irak.

Garantera säkerheten

– Vi är inne i en snabb händelseutveckling som vi måste följa noga. Så länge vi kan garantera säkerheten för svensk personal så är bedömningen att vi gör nytta. Jag ser inga skäl för att avbryta insatsen, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L).

Centerns utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren vill också att den svenska styrkan stannar kvar.

– Utgångspunkten är att vi ska fortsätta så längde den irakiska regeringen vill det och så länge man kan säkra förutsättningarna för den svenska styrkan. Det finns en betydande osäkerhet på grund av att Irak har en lång period av inre konflikter framför sig, men säkerhetsläget för den svenska styrkan har inte försämrats, säger hon till TT.

Ändra inriktning

Kristdemokraterna vill att uppdraget för den svenska styrkan ändras och i stället inriktas på att skydda den kristna minoriteten i Irak.

I nästa vecka ska regeringen presentera en proposition om en eventuell förlängning av den svenska insatsstyrkan i Irak. Förutsättningarna för den har förändrats till följd av att irakiska styrkor och peshmergastyrkor nu står mot varandra i stället för att bekämpa IS.

Den svenska styrkan består av 70 personer som framför allt tränar kurdiska peshmergaförband som strider mot IS.