TT-Inrikes

Hopp om fortsatt färre förlossningsskador

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Fortfarande får relativt många kvinnor förlossningsskador i Sverige. Men läget är ändå bättre än för ett decennium sedan. Expertisen har ingen precis förklaring, varken till den puckel av förlossningsskador som kom i mitten av 00-talet eller den senare nedgången.(TT)

Fortfarande får relativt många kvinnor förlossningsskador i Sverige. Men läget är ändå bättre än för ett decennium sedan.

Expertisen har ingen precis förklaring, varken till den puckel av förlossningsskador som kom i mitten av 00-talet eller den senare nedgången. Men siffrorna ser ut att ha pekat nedåt även under 2017, skriver Sydsvenskan. Och för 2018 har regeringen anslagit 1,8 miljarder extra till förlossningsvården, vilket ger fog för mer optimism.

– Vi jobbar stenhårt inom vården på att förebygga skador, sy ihop dem på rätt sätt om de ändå uppstår och ge bra eftervård, säger Olof Stephansson, förlossningsöverläkare och forskare, till Sydsvenskan.

– Med den nationella satsningen på förlossningsvård finns det nu också pengar.

Sverige ligger dock fortfarande högre vad gäller bristningar och andra skador än exempelvis Finland och Norge.