TT-Inrikes

Högt storstadstryck på BB i sommar

TT-Inrikes Artikeln publicerades

För den som går i väntans tider är sommaren ofta problematisk. Inte sällan är det knökfullt på förlossningsmottagningarna, framför allt i storstadsregionerna. I år, däremot, ser utgångsläget något bättre ut än tidigare, visar TT:s rundringning.(TT)

Inte nog med att sommaren är den tid på året då de flesta av oss, inklusive sjukvårdspersonalen, vill vara lediga och göra annat än att arbeta. Det är också den tid på året, tillsammans med våren, då de flesta barn kommer till världen. Detta ställer, följaktligen, till problem. Framför allt i de tre storstadsregionerna där trycket på förlossningsavdelningarna är extra stort under sommarmånaderna.

– Antalet förlossningar sommartid har ökat successivt de senaste åren, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Under våren var det runt 2 500 förlossningar per månad i Stockholmsområdet, medan prognosen för juni, juli och augusti säger att antalet förlossningar blir 2 900, 2 500 respektive 2 900.

Denna ökning med sammanlagt 800 förlossningar i juni och augusti, i kombination med semesterledig personal, gör situation sårbar.

Johan Bratt räknar ändå med att förutsättningarna denna sommar är bättre, jämfört med förra året. För i år har landstinget skjutit till pengar. Ersättningen per förlossning har ökat. Från 20 000 kronor för en vanlig vaginal förlossning, till 24 000 kronor. Pengar som i första hand ska gå till att öka bemanningen.

– Det har gett resultat. Vi har fortfarande luckor kvar att fylla, men på det stora hela är utgångsläget bättre i år än förra året, säger han.

Inga över sundet

Förra året var förlossningsvården i Stockholm rejält ansträngd under slutet av juli och i början av augusti och under hela sommaren hänvisades 63 blivande mödrar till andra län.

– Men vi hänvisade aldrig några kvinnor till Finland, som vissa medier påstod, säger Johan Bratt.

I Region Skåne ser man också sommaren an med en viss tillförsikt. Därmed inte sagt att alla kommer att få plats på det sjukhus där de helst vill föda.

– Från Lund hänvisar vi cirka 5-10 procent, nästan alla till Malmö, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund.

TT: Händer det att ni hänvisar till Köpenhamn?

– Vi har inte skickat någon över sundet de senaste 15 åren.

Oförutsägbara

Ett annat problem, säger hon, är att förlossningar till sin natur är extremt svåra att förutsäga, vilket påverkar beredskapen.

– Det kan vara hur mycket som helst ena stunden, bara för att senare vara nästan helt tomt. Det går inte att förutspå och det verkar nästan som om alla går i gång samtidigt, säger Pia Teleman.

I Västra Götalandsregionen med Göteborg i spetsen är läget i stort sett oförändrat, jämfört med förra året. Om något, säger Joy Ellis, ordförande i sektorsrådet för kvinnosjukvård i regionen, är det något mer gynnsamt i år.

– Generellt sett är det ont om barnmorskor. Det kräver nerdragningar i icke-akut verksamhet och att personal ställer upp och tar extrapass, men vi räknar med att kunna bemanna alla förlossningspass i sommar, säger hon till TT.