TT-Inrikes

Oppositionen om kommunens resor - omdömeslöst

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Stadsrevisionen riktar kritik mot Göteborgs stad för allvarliga brister i samband med dyra utlandsresor som anordnats av nämnden för Intraservice. - Det här är nog det värsta jag sett, säger stadsrevisionens ordförande Lars Bergsten (M) till Göteborgs-Posten.(TT)

Vid flera tillfällen har resor arrangerats av en av Intraservice större leverantörer. Men trots att leverantören har fakturerat Intraservice - som har hand om Göteborgs stads IT-system - för arrangemangen finns inga fakturor specificerade för uppehälle, måltider, nöjesinslag, konsertbiljetter och annat. Enligt granskningen har syftet med resorna ofta varit oklart.

– Jag är bedrövad och förbannad. Staden har kämpat så länge nu mot ett rykte om ett "Muteborg", oegentligheter och dålig ordning, och satsat på utbildningar i etik och moral och nya handläggningsregler under flera år, säger Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i kommunsstyrelsen, till TT.

Klubbesök och utflykter

Vid minst en av resorna har nöjesinslag som klubbesök, en konsert med en internationell musikartist och utflykter till populära turistmål ingått, enligt granskningen. Men det är oklart vilka kostnader fakturorna avser, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Underlagen för aktiviteterna under resorna, som ibland gått till populära resemål, har varit svåra att få fram. Reseräkningar har också saknats vid flera tillfällen, enligt revisorerna.

– Det är synnerligen olämpligt och kan strida mot kommunfullmäktiges policy angående mutor, säger Lars Bergsten till GP.

"Helt omdömeslöst"

Resorna gick bland annat till Las Vegas, San Francisco och Seattle. Resan till Seattle kostade skattebetalarna 120 000 kronor, enligt SVT Nyheter Väst.

Sammanlagt 20 utlandsresor mellan 2014 och april 2017 ingår i granskningen. Av dessa har 15 resor gått till USA medan fem resor har gått till Europa.

– Det är ett så ymnigt resande att det är svårt att se som annat än rena nöjesresor - helt omdömeslöst, säger Jonas Ransgård.

Nämnden har i samtliga fall avvikit från regelverket, i ett eller flera avseenden. I flera fall är bristerna väsentliga och i ett par fall är bristerna allvarliga.

– Sedan är det det som stadsrevisionen har granskat särskilt, med regelverket där man inte kan redogöra för vem som har betalat för konserter och middagar, där man då inte kan freda sig från misstankar om at någon annan betalat för det och då gör sig öppen för misstanke om mutor, säger Ransgård.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och kontroll är otillräcklig. Resorna har inte heller föregåtts av beslut i nämnden.